Dlaczego ta metoda?

Samo czytanie Pisma to jedno, jednak kiedy wchodzisz z nim w interakcję, uczysz się zwalniać, aby NAPRAWDĘ je przeczytać, to nagle słowa zaczynają “wyskakiwać” z jego kart.  

Stosując metodę POZM zagłębiasz się w Pismo i zauważasz o wiele więcej, niż gdybyś po prostu przeczytała fragment bez refleksji. Pozwól, że zachęcę Cię do wdrażania POZMu abyś sama przekonała się jakie korzyści przyniesie w codziennym czytaniu wersetów. Będziesz nimi zaskoczona!

Co to jest P.O.Z.M.?

P – oznacza Pismo:  Zapisz dany fragment a zdziwisz się, co Bóg objawi Ci, gdy zatrzymasz się i ręcznie zapiszesz to, co czytasz!

O – oznacza Obserwację: Coo zauważasz czytając dany werset? Kto jest jego odbiorcą? Czy jakieś słowa się powtarzają? Które słowa przemawiają do ciebie szczególnie? 

Z – oznacza Zastosowanie: Na tym etapie Boże Słowo staje się dla Ciebie osobiste. Co Bóg mówi do Ciebie dzisiaj? Jak możesz zastosować to w swoim życiu? 

Jakie zmiany powinnaś wdrożyć? Czy powinnaś podjąć jakieś działanie? 

M – oznacza Modlitwę: Módl się Bożym Słowem. Jeśli Bóg objawił Ci coś, módl się o to. Jeśli Bóg zwrócił Twoją uwagę na jakiś grzech, wyznaj go.

To od Ciebie zależy, ile będziesz poświęcała czasu na studiowanie Słowa. Może to być zaledwie 10-15 minut, albo o wiele dłużej.

Jak stosować P.O.Z.M.?

Przykład:

Kolosan 1:5-8

P- “Pobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na was w niebie. Słyszeliście o niej w Słowie prawdy, dobrej nowinie, która i do was dotarła. Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie — podobnie jak u was, od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga. Tego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o was jako opiekun posłany przez Chrystusa. On też dał nam znać o waszej miłości wypływającej z Ducha”.

O- (Często po prostu wypunktowuję moje obserwacje, czyli to, co widzę na pierwszy rzut oka, patrząc na wersety)

  • Musimy pamiętać, że nasza nadzieja jest w niebie. Ona dopiero się wypełni.
  • Ewangelia jest słowem prawdy.
  • Ewangelia nieustannie przynosi owoce, które dojrzewają od pierwszego do ostatniego dnia.
  • Wystarczy jedna osoba do zmienienia całej społeczności – Epafras.


Z-
Dzisiaj szczególnie uderzył mnie fakt, że Bóg użył jednego człowieka, Epafrasa, aby zmienić całe miasto!!! To dla mnie przypomnienie, że jesteśmy powołani, do mówienia innym o Chrystusie. Bóg szerzy ewangelię, aby mogła rosnąć i przynosić owoce. Poczułam, że dzisiejszy fragment jest bezpośrednio skierowany do KBN. Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie — podobnie jak u was, od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga (Kol. 1,6)“.  Czy to nie zabawne, gdy Słowo Boże staje się tak bardzo realne, że jest adekwatne do naszej sytuacji?! Modlę się dzisiaj, aby wszystkie kobiety zaangażowane w to studium biblijne zrozumiały Bożą łaskę i miały pragnienie Jego Słowa.

M- Drogi Boże, proszę, pomóż mi być “Epafrasem”, aby mówić innym o Tobie, po czym zostawiać tego owoc w Twoich kochających rękach. Proszę, pomóż mi zrozumieć i zastosować to, co dziś przeczytałam do mojego życia, stając się w ten sposób coraz bardziej podobna do Ciebie każdego dnia. Pomóż mi żyć życiem, które przynosi ”owoc” wiary i miłości, kotwicząc swoją nadzieję w niebie, a nie na ziemi. Pomóż mi nie zapominać, że NAJLEPSZE dopiero nadejdzie!

Najważniejszymi elementami metody POZM jest TWOJA interakcja ze Słowem Bożym i STOSOWANIE Go w TWOIM życiu.

MATERIAŁY DO STUDIOWANIA METODĄ POZM

Wszystkie dzienniki KBN powstają w oparciu o metodę POZM. Nasze materiały zachęcą cię do interakcji ze Słowem i głębszego poznawania Jego mocy!

Wszystkie środki ze sprzedaży przeznaczane są na wyposażanie
kobiet na całym świecie w Boże Słowo w ich ojczystym języku. Obecnie nasze dzienniki tłumaczone są na ponad 40 języków, ale chcemy, aby było ich więcej!

Może to być możliwe dzięki Twojej hojności!