W co wierzymy

Nasza misja, w której pomagamy kobietom kochać Boga niezmiernie sformułowana jest w oparciu o nasze przekonania na temat Boga i sposobu w jaki objawił się nam w swoim Słowie.
Oto podsumowanie prawd, które wyznajemy:

Wyznanie wiary

Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzymy w Ducha Świętego, Pana, dawcy Życia, który pochodzi od Ojca i Syna.
Wraz z Ojcem i Synem jest wywyższony i uwielbiony.
On przemawiał przez proroków.
Wierzymy w jeden uświęcony Kościół i jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
Oczekujemy zmartwychwstania i życia wiecznego. Amen.

Nasze credo wiary

Biblia jest nieomylnym Słowem Bożym.
Bóg istnieje w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Boskość Jezusa, narodziny z dziewicy, bezgrzeszne życie, odkupieńcza śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie ciała i wniebowstąpienie.
Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
Zbawienie jest jedynie z łaski przez wiarę w Chrystusa.
Duch Święty zamieszkuje w wierzących, uzdalniając ich do życia chrześcijańskiego.
Chrystus powróci, aby sądzić żywych i umarłych.
Zmartwychwstanie ciała: życie wieczne dla wszystkich prawdziwie wierzących w niebie i wieczna kara w piekle dla wszystkich niewierzących.
Kościół tworzą prawdziwie wierzący z każdego plemienia, języka i narodu.
Wierzącym nakazuje się, aby głosić ewangelię innym.